• OHSAS 18001:2007, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 14001:2004, Çevre Yönetim Sistemi