Online Satış

Üretim ve Paketleme

Siyah Çay Üretim Prosesi

Siyah çay Camellia Sinensis (Lınneasis) O. Kunze türünün farklı varyetelerinin yaş çay yaprağı (İki buçuk yaprak) tomurcuk ve bunlarla bitişik taze sap kısımlarının uygun yöntemlerle işlenmesiyle elde edilir. Siyah çayın kendisine has görünüşü, rengi ve kokusu olmalı ve yabancı koku ihtiva etmemelidir.

Soldurma, teknelerinde taze çay yapraklarının ihtiva ettiği % 70-80 oranındaki suyun % 50-55'e düşürülmesi işlemidir.

Solmuş çay yaprağının değişik çay imalat makinelerinde parçalanması, ezilmesi ve bükülmesiyle hücre öz suyunun kıvrılmış yaprak yüzeyine yayılması ve oksidasyonun başlaması işlemidir.Soldurma, teknelerinde taze çay yapraklarının ihtiva ettiği % 70-80 oranındaki suyun % 50-55'e düşürülmesi işlemidir.

Kıvrılan yaş çay yaprağının hücre öz suyunda bulunan kimyasal bileşiklerin oksidaz enziminin tesiri ile biyolojik değişikliğe uğrayarak siyah çayda istenen renk, burukluk, parlaklık, koku ve aromanın oluşması olayıdır.

Kurutma fırınlarında, kıvrılmış ve fermente olmuş çay yaprağının nem oranını % 3-4 seviyelerine indirmek suretiyle enzim oksidasyonunu durdurarak çayı depolanabilir ve paketlenebilir hale getirme işlemidir.

Fırından çıkan kuru çayların önceden belirlenen standart elek tellerinden geçirilmek suretiyle incelik, kalınlık ve kalitelerine göre ayrılma işlemidir.